Eduscience

Produkt finalny, czyli dlaczego warto przystąpić do projektu?

Produkt finalny jest elementem nierozerwalnie związanym z projektami innowacyjnymi testującymi, do których zalicza się także projekt EDUSCIENCE. Jako produkt finalny należy rozumieć wypracowanie nowego rozwiązania zdefiniowanych wcześniej problemów. Są to rozwiązania, które, sprawdzone w okresie testowania, są następnie upowszechniane i udostępniane wszystkim zainteresowanym użytkownikom.

Produkt finalny projektu został przetestowany przez dwa lata szkolne w 250 placówkach, na każdym etapie edukacyjnym i cieszy się bardzo dobrą opinią wśród nauczycieli. Dziś jest już dostępny dla uczniów i nauczycieli wszystkich szkół w Polsce. Korzystanie z niego umożliwi wniesienie nowego spojrzenia na nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach.

Przedstawiamy Państwu nowatorskie rozwiązania powstałe w ramach Projektu, na które składają się:

Platforma to wygodne narzędzie do przygotowanie i prowadzenia lekcji z użyciem tablicy interaktywnej lub rzutnika multimedialnego. Zawiera bogatą bazę materiałów przygotowanych zarówno przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, oznaczone jako "Zasoby własne EDUSCIENCE" oraz materiały przygotowywane i publikowane przez nauczycieli z całej Polski. Zawiera także wygodne narzędzia do tworzenia zarówno pojedynczych materiałów (materiały interaktywne, krzyżówki, quizy), jak również całych lekcji. Więcej...

Portal przyrodniczy przez cały czas trwania projektu był ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Zawiera ciekawostki ze świata nauki i edukacji oraz blogi naukowców, który dzięki połączeniu z portalami społecznościowymi staje się nowoczesnym forum wymiany myśli.

  • Wsparcie metodyczne dla nauczycieli

Rozbudowana metodyka projektu przygotowana wspólnie z naszym ekspertem z Wielkiej Brytanii, Colinem Rose'em przeznaczona jest dla nauczycieli i nauczycielek chcących w świadomy sposób tworzyć i realizować proces edukacji swoich uczniów i uczennic, dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W ramach wsparcia metodycznego przygotowaliśmy m.in. unikalne narzędzie do tworzenia programów nauczania wraz z opracowanymi i wdrożonym czterema przykładowymi programami nauczania, poradniki metodyczne dla nauczycieli czterech etapów edukacyjnych oraz wykłady eksperckie w postaci plików filmowych.

  • Program wycieczek dydaktycznych

W okresie testowania wszystkie klasy biorące udział w projekcie skorzystały z oferty dwudniowych wycieczek dydaktycznych do instytutów i obserwatoriów Polskiej Akademii Nauk oraz na statek Akademii Morskiej w Gdyni "Horyzont II". Na podstawie doświadczeń z tego okresu powstał program 9 wycieczek, zawierający opis zajęć przygotowanych przez naukowców oraz dodatkowe propozycje pozwalające uczniom w szerszy sposób spojrzeć na omawiane zagadnienia.

Więcej informacji znajduje się w zakładce wycieczki oraz w zakładkach poszczególnych propozycji:

Propozycja 1 - Świder - Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki PAN
Propozycja 2 - Belsk - Centralne Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki PAN
Propozycja 3 - Instytut Geofizyki PAN w Warszawie
Propozycja 4 - Kraków - Muzeum Ziemi Instytutu Nauk Geologicznych PAN
Propozycja 5 - Borówiec - Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN
Propozycja 6 - Sopot - Instytut Oceanologii PAN
Propozycja 7 - Racibórz - Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki PAN
Propozycja 8 - Książ - Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki PAN
Propozycja 9 - Horyzont II - Statek szkoleniowo-badawczy Akademii Morskiej w Gdyni

  • Program monitoringu przyrodniczego

Szkoły biorące udział w testowej fazie projektu zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia pomiarów meteorologicznych oraz m.in. pomiarów czystości wód powierzchniowych. Wprowadzane systematycznie dane były przetwarzane i prezentowane na portalu w formie kolorowych map tematycznych.

Nowe szkoły, które zadeklarują chęć przystąpienia do programu monitoringu środowiska i wprowadzą podczas logowania na portalu współrzędne geograficzne szkoły będą mogły dołączyć do szkół tworzących ogólnopolską sieć monitoringu EDUSCIENCE. Nowe szkoły powinny wyposażyć się w niezbędną aparaturę pomiarową. Aby dodawać własne pomiary i obserwacje nie jest niezbędne pełne wyposażenie. Można będzie je uzupełniać w trakcie roku szkolnego, zaś szkoły, które nie będą dysponowały aparaturą pomiarową mogą zamieszczać na portalu wyłącznie obserwacje, zgodne z wytycznymi dla danego etapu edukacyjnego. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w zakładce monitoring przyrodniczy.