Eduscience

Propozycja 7.


Śląskie Obserwatorium Geofizyczne w Raciborzu
ul. Chłopska 1, 47-400 Racibórz

Wycieczki odbywają się w godzinach 10:00-13:00 i obejmują tylko część w Obserwatorium.

Sprawdź wolne terminy w harmonogramie

Niepokój w przyrodzie – wstrząsy sejsmiczne

Warsztaty dotyczące trzęsień ziemi organizowane są w raciborskim Obserwatorium Sejsmologicznym. To unikalny pod względem architektonicznym kompleks naukowo-badawczy, w którym niemal od początku XX wieku prowadzona jest rejestracja fal sejsmicznych. Jest to również miejsce, w którym w pierwszej połowie XX w. konstruowana była aparatura pomiarowa, czemu poświęcona jest mała ekspozycja muzealna. Z wielką pasją o przyczynach powstawania trzęsień ziemi oraz w jaki sposób rejestrujemy fale sejsmiczne opowie kierownik obserwatorium.

Zagadnienia poruszane podczas zajęć w obserwatorium:

  • historia raciborskiego obserwatorium oraz postać prof. Mainki,
  • historia i zasady działania sejsmologicznej aparatury pomiarowej,
  • rodzaje fal sejsmicznych,
  • przyczyny i źródła trzęsień ziemi,
  • lokalizacja źródeł trzęsień ziemi (światowa, europejska i ogólnopolska sieć sejsmologiczna), źródła naturalne i antropogeniczne,
  • katastrofy sejsmologiczne (przykłady).

Propozycja zajęć uzupełniających do realizacji na koszt szkoły

Zamek Piastowski w Raciborzu
ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz

Zamek w Raciborzu pochodzi z XIII wieku. Jego najcenniejszą część stanowi gotycka kaplica pod wezwaniem św. Tomasza Becketa z Canterbury nazywana śląską Saint-Chapelle.

Arboretum Bramy Morawskiej
ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz

Arboretum obejmuje fragment lasu Obora znajdujący się w pobliżu Bramy Morawskiej, czyli obniżenia w górach oddzielającego Karpaty od Sudetów. Miejsce to stanowi korytarz migracji wielu gatunków, dzięki czemu w arboretum można podziwiać gatunki roślin pochodzące także spoza Polski, z południowych rejonów Europy.