Eduscience
Witamy na stronie projektu EDUSCIENCE. Jego pełny tytuł brzmi: „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. Jest to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W czerwcu 2014 r. zakończyliśmy etap testowania w 250 szkołach w całej Polsce. Z projektem dotarliśmy do uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Z naszej oferty korzystali zarówno ci najmłodsi w klasach I-III szkół podstawowych, jak również młodzież liceów i techników. Po dwóch latach testowania przedstawiamy produkt, który jest dostępny dla uczniów wszystkich szkół w Polsce. Naszym celem jest popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów i uczennic.

Jak zainteresować uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi?

Realizując założenia projektu – dążymy do tego, aby dzięki zmienionej formule uczenia wzrosło zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznymi, technicznymi oraz niezbędnymi w dzisiejszym świecie językami obcymi. Zachęcamy uczniów do tego, aby wzięli udział w realnym procesie badawczym, aby obserwowali otaczający ich świat, stawiali sobie pytania i samodzielnie szukali na nie odpowiedzi, aby byli w stanie przenieść metody badawcze na grunt szkolny. Zdając sobie sprawę z dużej otwartości młodych ludzi na nowinki techniczne, informatyzację, korzystanie z nowoczesnych urządzeń elektronicznych, dajemy im nowoczesne narzędzia, które mogą wykorzystać w edukacji i rozwoju własnej osobowości. Dzięki zaangażowaniu specjalistów z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania pomagamy im uczyć się w sposób przyjemny, a przede wszystkim efektywny. W projekcie zwracamy szczególną uwagę na kwestię równości płci. Poprzez zastosowanie wrażliwych na tę sprawę form promocji projektu, prowadzenia zajęć, konstrukcji programów nauczania dążymy do tego, aby nastąpił wzrost zainteresowania naukami matematycznymi i przyrodniczymi u dziewcząt i aby miały one równy do nich dostęp.

Dlaczego warto przystąpić do projektu?

Dla wszystkich szkół, które chcą przystąpić do projektu przygotowaliśmy szereg materiałów, narzędzi do pracy oraz nowoczesnych rozwiązań metodycznych, które stanowią produkt finalny projektu. Dzięki temu, iż rozwiązania te były testowane w szkołach, mogliśmy dopasować produkt finalny do oczekiwań użytkowników. Dało nam to także przekonanie, że jest to produkt skuteczny i wszechstronny, doskonałe narzędzie do pracy w zmieniających się i coraz nowocześniejszych polskich szkołach.

Naszym produktem finalnym są: innowacyjna platforma e-learningowa, portal przyrodniczy, wsparcie metodyczne dla nauczycieli, opis programu wycieczek dydaktycznych umożliwiający wizytę w jednym z instytutów bądź obserwatoriów naukowych oraz program ogólnopolskiego monitoringu przyrodniczego. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w zakładce produkt finalny.

Wszystkie szkoły w Polsce zaproszone do udziału w projekcie

Od roku szkolnego 2014/2015 zapraszamy nauczycieli wszystkich szkół w Polsce do nieodpłatnego udziału w projekcie. Każda szkoła, która będzie zainteresowana korzystaniem z platformy edukacyjnej i zgromadzonych na niej zasobów, wizytą w obserwatoriach i instytutach naukowych, łączeniem się z naukowcami Polskiej Akademii Nauk, udziałem w transmisji z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie już wkrótce będzie mogła przyłączyć się do projektu.