Eduscience

Propozycja 4Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

Godziny zajęć: 9:00 - 11:00

Wstęp do Muzeum: 3 zł

Sprawdź wolne terminy w harmonogramie

Skorupa ziemska - mozaika minerałów i skał

Czas trwania: 90 minut

Zewnętrza część Ziemi – skorupa ziemska to fascynująca mozaika różnorodnych minerałów i skał odznaczających się różnymi barwami i właściwościami, powstałych w bardzo różnych strefach klimatycznych i tektonicznych. Celem zajęć w Muzeum Geologicznym ING PAN w Krakowie będzie przybliżenie uczestnikom metod, którymi posługują się geolodzy w celu rozpoznania pochodzenia badanych skał. Zajęcia będą dotyczyć budowy geologicznej okolic Krakowa oraz jego pozycji na tle wielkich struktur geologicznych Europy w chwili obecnej i w przeszłości geologicznej, a także poznania historii zmian wyglądu, klimatu i życia na naszej planecie od 650 mln lat temu do teraźniejszości. Uzupełnieniem zajęć muzealnych może być wycieczka terenowa prowadzona przez geologa, pracownika krakowskiego Muzeum Geologicznego ING PAN. Uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch propozycji:

  • spacer szlakiem kamiennych zabytków Krakowa;
  • wędrówka szlakiem krakowskich kamieniołomów i odsłonięć skalnych.

Wycieczka szlakiem kamiennych zabytków Krakowa

Czas trwania: 30 minut

Wycieczka szlakiem kamiennych zabytków Krakowa będzie miała za zadanie zwrócenie uwagi na materiały skalne wykorzystane przy budowie budynków, a także pomników i innych elementów Starego Miasta w Krakowie. Zazwyczaj miasta zabytkowe zwiedza się nie zwracając uwagi na to, z czego poszczególne budowle są tak naprawdę stworzone i co w wykorzystanym materiale można dostrzec. Niejednokrotnie są to niezwykłe skały zawierające dużą ilość pięknie ukazanych skamieniałości, czy minerały, które na co dzień nie są spotykane. Wycieczka pokaże, jak bardzo ważna jest spostrzegawczość przy oglądaniu i zwiedzaniu zabytków kultury. Podczas wycieczki będą omówione następujące zagadnienia:

  • skały wykorzystywane dawniej w budownictwie;
  • rozpoznawanie podstawowych skał w terenie;
  • wpływ środowiska na erozję skał używanych w budownictwie;
  • najpopularniejsze skamieniałości i minerały w materiałach budowlanych.

Trasa wycieczki: Collegium Novum, plac Mariacki, kościół św. Wojciecha, plac św. Marii Magdaleny, kościół św. Piotra i Pawła.


Propozycja zajęć uzupełniających do realizacji na koszt szkoły

Ojcowski Park Narodowy
Ojców 9, 32-045 Sułoszowa

Położony na terenie województwa małopolskiego Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce. Obejmuje fragmenty dolin Prądnika i Sąspołowskiej. Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego przez wycieczki zorganizowane jest możliwe wyłącznie pod opieką licencjonowanego przewodnika. W zależności od wieku i kondycji uczestników można wybrać jedną z trzech ścieżek dydaktycznych.

Centrum Edukacyjno-Muzealne Ojcowskiego Parku Narodowego

Zwiedzanie muzeum przyrodniczego w Ojcowie pomaga zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie parku narodowego. Dzięki nowoczesnej formie prezentacji potrafi trafić ze swoim przekazem do uczniów w każdym wieku. Zwiedzanie ekspozycji rozpoczyna się od obejrzenia filmu w technologii 3D.