Eduscience

Propozycja 1.Obserwatorium Geofizyczne w Świdrze
ul. Brzozowa 2, 05-402 Otwock

Godziny zajęć: 9:00-11:00
Sprawdź wolne terminy w harmonogramie

Uwaga!
Grupy, które zdecydowały się na wycieczkę terenową w dolinie Świdra muszą mieć na zmianę kalosze.

Pole magnetyczne i elektryczne Ziemi

Czas trwania: 2 x 45 minut

Podczas tej części zajęć uczniowie poznają historię badań geofizycznych, zapoznają się z aparaturą stosowaną do pomiarów: pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych, zanieczyszczeń powietrza oraz dowiedzą się, jakie zjawiska elektryczne zachodzą w atmosferze.

W czasie wizyty w obserwatorium przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • historia wybranych badań geofizycznych, w szczególności powstania pierwszego na ziemiach polskich obserwatorium magnetycznego w Świdrze, wyjaśnienie potrzeby prowadzenia ciągłych obserwacji i pomiarów na całym globie;
  • prezentacja wybranej aparatury pomiarowej stosowanej do pomiarów pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych, zanieczyszczeń powietrza, omówienie procesu rozwoju czujników pomiarowych jako ważnego składnika badań naukowych;
  • omówienie podstawowych zjawisk meteorologicznych, klasyfikacji chmur i opadów, rozróżnianie siły wiatru oraz mocy promieniowania słonecznego, prognozowanie pogody

Zajęcia terenowe w dolinie Świdra

Czas trwania: 120 minut

Podczas zajęć terenowych uczniowie poznają jeden z prawych dopływów Wisły – rzekę Świder. Przemieszczając się wzdłuż doliny wykonają podstawowe pomiary dotyczące rzeki, jej doliny, nurtu oraz podstawowe obserwacje terenowe. W czasie zajęć zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • morfologia doliny rzecznej – koryto, łożysko, tarasy, kolejność powstawania elementów doliny rzecznej;
  • geologia doliny rzecznej – formy nagromadzenia osadów w obrębie koryta, przyrastanie i utrwalanie tarasu zalewowego, tarasy nadzalewowe;
  • procesy transportu materiału w korycie – transport pojedynczych ziaren piasku, powstawanie i ruch zmarszczek, powstawanie i ruch pręg oraz odsypów.

Uczestnicy wycieczki będą mogli wykonać: profil morfologiczny doliny, pomiary prędkości prądu, prędkości poruszania się zmarszczek i form o większych rozmiarach. Na bieżąco będą komentowane zjawiska i procesy zachodzące w miejscach obserwacji, np. powstawanie śladów działalności organizmów żyjących na dnie rzeki.

Badania geofizyczne w Arktyce

Czas trwania: 45 minut

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania polarne, m.in. w oparciu o własną bazę – Polską Stację Polarną Hornsund na Spitsbergenie. Stacja została założona w 1957 roku z inicjatywy wybitnego polskiego geologa i polarnika, Stanisława Siedleckiego. Nieprzerwanie od 1978 roku  prowadzone są w niej całoroczne obserwacje i pomiary geofizyczne.

W jednym z budynków w Obserwatorium w Świdrze, w tzw. domku modrzewiowym, przygotowano wystawę polarną, na której prezentowane są zarówno przyrządy pomiarowe stosowane do badań Arktyki, jak i sprzęt codziennego użytku niezbędny polarnikom do tego, aby przetrwać trudne warunki klimatu polarnego. Po zwiedzaniu wystawy uczniowie mogą obejrzeć filmy przedstawiające życie w stacji polarnej, florę i faunę Spitsbergenu oraz relacje z wypraw.

Propozycja zajęć uzupełniających do realizacji na koszt szkoły

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, prowadzący działalność naukową i dydaktyczną, udostępnia zwiedzającym kolekcje roślin - zarówno tych występujących naturalnie na terenie Polski, jak również roślin użytkowych, ozdobnych, tropikalnych i subtropikalnych. Na terenie ogrodu działa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, które organizuje zajęcia i warsztaty dla szkół. Więcej informacji o możliwości wzięcia udziału w zajęciach oraz o odpłatności za bilety wstępu można uzyskać na stronie internetowej ogrodu.

Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
Aleja Na Skarpie 20/26, 00-488 Warszawa

Muzeum Ziemi jest instytucją, która nie tylko gromadzi zbiory dziedzictwa geologicznego Polski, ale również prowadzi na szeroką skalę badania naukowe oraz działania popularyzujące nauki o Ziemi. W muzeum odbywają się lekcje muzealne dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Muzeum oferuje kilkadziesiąt tematów lekcji. Informacja o sposobie rezerwacji oraz o cenach biletów znajduje się na stronie internetowej muzeum.