Eduscience

Propozycja 3.Instytutu Geofizyki PAN
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-13:00

Sprawdź wolne terminy w harmonogramie

Magnetyzm skał – co nam mówi o przeszłości?

Czas trwania: 90 minut

Paleomagnetyzm to jedyna metoda, przy pomocy której w sposób ilościowy (numeryczny, matematyczny) jesteśmy w stanie ustalić pozycję danej płyty litosfery (kontynentu, oceanu) w przeszłości geologicznej Ziemi. Podczas zajęć zostaną omówione podstawy teorii wędrówki kontynentów. Przedstawione zostaną różne metody ustalania pozycji kontynentu w odległych epokach geologicznych, ze szczególnym naciskiem na metodę paleomagnetyczną. Uczniowie dowiedzą się, czym jest pamięć magnetyczna skał i w jaki sposób skały ją uzyskują. W części warsztatowej uczestnicy zwiedzą laboratorium paleomagnetyczne i poznają różne metody pomiarowe parametrów magnetycznych skał i minerałów.

Badania Polarne

Czas trwania: 45 minut

W Instytucie Geofizyki PAN działa Zakład Badań Polarnych, w którym prowadzone są badania dynamiki zmian abiotycznych cech środowiska przyrodniczego w strefach polarnych. Badania dotyczą w szczególności lodowców, zmian klimatycznych oraz przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza w skali globalnej. Zakład odpowiada również za funkcjonowanie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie.

Tę część wycieczki będą prowadzili uczestnicy wypraw polarnych, którzy opowiedzą o życiu w Polskim Domu pod Biegunem, o prowadzonych tam badaniach, jak również o życiu codziennym i niecodziennych spotkaniach z niedźwiedziem polarnym.

Propozycja zajęć uzupełniających do realizacji na koszt szkoły

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, prowadzący działalność naukową i dydaktyczną, udostępnia zwiedzającym kolekcje roślin - zarówno tych występujących naturalnie na terenie Polski, jak również roślin użytkowych, ozdobnych, tropikalnych i subtropikalnych. Na terenie ogrodu działa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, które organizuje zajęcia i warsztaty dla szkół. Więcej informacji o możliwości wzięcia udziału w zajęciach oraz o odpłatności za bilety wstępu można uzyskać na stronie internetowej ogrodu.

Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
Aleja Na Skarpie 20/26, 00-488 Warszawa

Muzeum Ziemi jest instytucją, która nie tylko gromadzi zbiory dziedzictwa geologicznego Polski, ale również prowadzi na szeroką skalę badania naukowe oraz działania popularyzujące nauki o Ziemi. W muzeum odbywają się lekcje muzealne dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Muzeum oferuje kilkadziesiąt tematów lekcji. Informacja o sposobie rezerwacji oraz o cenach biletów znajduje się na stronie internetowej muzeum.