Eduscience


Projekt EDUSCIENCE przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli i ułatwia realizację przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz naukę języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do bezpłatnego korzystania z zasobów edukacyjnych przygotowanych przez naukowców Polskiej Akademii Nauk zgromadzonych na nowoczesnej platformie e-learningowej stworzonej w ramach projektu EDUSCIENCE. Innowacyjne rozwiązania dla edukacji w naszym projekcie testowaliśmy przez dwa lata szkolne w 250 szkołach w całej Polsce. Obecnie produkty projektu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych szkół bez ograniczeń.

Szkołom przystępującym do projektu proponujemy korzystanie z nowoczesnej platformy e-learningowej zawierającej ok. 15 tysięcy zasobów dydaktycznych, materiały interaktywne oraz gry. Na platformie udostępniane są również transmisje lekcji on-line prowadzonych przez naukowców w kilku ośrodkach naukowych PAN w Polsce i w Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Aby rozpocząć korzystanie z platformy wystarczy przejść krótki proces rejestracji szkoły na stronie: platforma.eduscience.pl. Po wpisaniu numeru REGON szkoły, na adres e-mail podany w SIO zostanie wysłany link aktywacyjny, za pomocą którego będzie możliwy dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy.DiagramNa platformie dostępne są materiały metodyczne dla nauczycieli i uczniów. W ramach wsparcia metodycznego przygotowaliśmy m.in. unikalne narzędzie do tworzenia programów nauczania wraz z opracowanymi i wdrożonym 4 przykładowymi programami nauczania, poradniki metodyczne dla nauczycieli oraz e-poradniki dla uczniów czterech etapów edukacyjnych oraz wykłady eksperckie w postaci plików filmowych.

W ramach EDUSCIENCE uczniowie mogą korzystać z bogatego programu wycieczek dydaktycznych do obserwatoriów i instytutów PAN, a także odwiedzić statek szkolno-badawczy. W zakładce wycieczki można zapoznać się z poszczególnymi propozycjami, a rezerwacji terminów można dokonywać mailem na adres wskazany w opisie każdej wycieczki, bądź telefonicznie 22 69-15-827.

Dostępny jest również program monitoringu przyrodniczego. Szkoły, które wprowadzą podczas rejestracji na portalu współrzędne geograficzne szkoły, będą mogły dołączyć do szkół tworzących ogólnopolską sieć monitoringu EDUSCIENCE. Nowe szkoły powinny wyposażyć się w niezbędną aparaturę pomiarową. Aby dodawać własne pomiary i obserwacje nie jest niezbędne pełne wyposażenie. Można będzie je uzupełniać w trakcie roku szkolnego, zaś szkoły, które nie będą dysponowały aparaturą pomiarową mogą zamieszczać na portalu wyłącznie obserwacje, zgodne z wytycznymi dla danego etapu edukacyjnego.

Ponadto zapraszamy do udziału w konferencjach wojewódzkich, na których szczegółowo omówimy założenia i produkty projektu. Proponujemy także zamówienie specjalnej prelekcji o Projekcie, która może być nieodpłatnie zorganizowana w Państwa placówce lub udział nauczycieli w szkoleniach i warsztatach z obsługi platformy e-learningowej.

Szczegółowo o projekcie EDUSCIENCE mogą Państwo przeczytać w publikacji „Szkoła bliżej świata nauki”. Mamy nadzieję, że projekt EDUSCIENCE pomoże wzmacniać pasję odkrywania świata i zadawania pytań oraz wprowadzi radość do procesu uczenia się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych również w Państwa szkole.Ponadto zapraszamy do udziału w bezpłatnych prelekcjach organizowanych w szkołach oraz w warsztatach komputerowych dla nauczycieli na terenie całego kraju.
Prelekcje
organizowane będą w szkołach na terenie całej Polski. Przyjęto średnią liczbę organizacji prelekcji po 2 w każdym powiecie. Będą one jednak realizowane w zależności od zapotrzebowań szkół w każdym województwie. Wystąpienia będą prowadzone przez praktyków, którzy mieli już okazję przetestować produkt w swoich szkołach. Informacja o produkcie oraz multimedialna prezentacja jego najważniejszych funkcjonalności ułatwi nowym nauczycielom korzystanie z produktu. Prelekcja może być skierowana do całej rady pedagogicznej w danej szkole i zaproszonych nauczycieli, będzie trwała około 2 godzin.
Warsztaty
organizowane będą dla nauczycieli, w salach komputerowych, tak aby ich uczestnicy mieli możliwość samodzielnego tworzenia przykładowych zasobów i sprawdzenia funkcji platformy e-learnignowej EDUSCIENCE w praktyce. Warsztaty będą prowadzone przez praktyków, którzy znają produkt z fazy testowania. Zatem udział w warsztatach będzie dodatkową możliwością dzielenia się dobrymi praktykami z realizacji projektu. Warsztaty będą trwały ok. 3 godzin.

Prelekcje i warsztaty są nieodpłatne.

Zgłoś się na prelekcje/warsztaty

Przed organizacją warsztatu/prelekcji przedstawiciel organizatora tj. Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji skontaktuje się indywidualnie z dyrekcją szkoły w celu uzgodnienia propozycji terminu warsztatu / prelekcji. W razie pytań prosimy o kontakt biuro@ine.edu.pl  lub tel +48 22 126 08 24