Eduscience

Projekt EDUSCIENCE jest projektem innowacyjnym testującym. Co to znaczy?

Jak sprawić, by edukacja przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych stała się bardziej przyjazna dla uczniów i nauczycieli? By wyzwoliła w dzieciach i nastolatkach zainteresowanie tymi przedmiotami, pobudziła ich ciekawość i pasję badawczą? I by sprawiła, że więcej uczniów niż do tej pory będzie chciało kształcić się na wyższych uczelniach właśnie w tych obszarach? Odpowiedzi na te pytania szukali autorzy projektu EDUSCIENCE. Poszukiwania doprowadziły ich do wypracowania nowych, efektywnych rozwiązań, które właśnie wchodzą do głównego nurtu szkolnej praktyki.

Poszukiwania te rozpoczęto w marcu 2011 roku. Do października tego samego roku trwał etap przygotowawczy projektu, w którym zdiagnozowano i przeanalizowano problem niedostatecznego zainteresowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych studiami na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Na tym etapie opracowano również wstępną wersję produktu oraz strategię wdrażania projektu.

Wdrażanie to rozpoczęło się w styczniu 2012 roku i potrwa do marca 2015 roku. Ten etap obejmuje testowanie projektu w szkołach, opracowanie produktu finalnego, analizę rzeczywistych osiągniętych efektów wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań (ewaluacja zewnętrzna), walidację i, w końcu, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki. Wypracowany produkt finalny to nowe, unikalne rozwiązanie. Składa się z kilku elementów, których szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Dlaczego warto przystąpić do projektu”, a wśród których są m.in.: platforma e-learningowa, portal przyrodniczy czy bogaty zestaw wycieczek. Ich grupą docelową są odbiorcy i użytkownicy. Odbiorcy to uczniowie i uczennice ze szkół z całej Polski. W okresie testowania była to grupa ponad 5 tys. osób. Użytkownikami są z kolei nauczyciele i nauczycielki. W okresie testowania grupa ta liczyła ponad tysiąc osób.

Głównymi celami projektu EDUSCIENCE są:

 • zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatyczno-technicznymi oraz językami obcymi dzięki diametralnej zmianie dotychczasowej formuły nauczania,
 • wzrost umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych oraz stosowaniem metod badawczych w obrębie nauk matematyczno-przyrodniczych dzięki udziałowi uczniów w realnym procesie badawczym,
 • rozwój umiejętności posługiwania się technologią informatyczno-komputerową w procesie uczenia się dzięki zastosowaniu metody e-learningu oraz blended learningu,
 • zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi u dziewcząt dzięki zastosowaniu wrażliwych na kwestie płci form promocji projektu, prowadzenia zajęć oraz konstrukcji programów nauczania.

Zanim projekt EDUSCIENCE stał się gotowym produktem, sprawdzono, czy pozwala te cele osiągnąć. Był on więc testowany w 250 szkołach, na każdym etapie edukacyjnym. Zasadnicze testowanie odbywało się w okresie od września 2012 do czerwca 2014 roku w czasie zajęć lekcyjnych z następujących przedmiotów:

 • w klasach 1–3 szkół podstawowych: edukacja wczesnoszkolna (edukacja matematyczna i przyrodnicza),
 • w klasach 4–6 szkół podstawowych: matematyka, przyroda,
 • w gimnazjach: matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia,
 • w liceach ogólnokształcących i technikach: matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia, blok przyroda.

Dodatkowe zajęcia, na których nauczyciele mieli możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej, to: informatyka, zajęcia komputerowe oraz język angielski. Łącznie w czasie dwóch lat testowania projektu zrealizowano ponad 55 tys. godzin zajęć szkolnych.

 Projekt EDUSCIENCE oferuje:

 • naukę przez eksperymenty – projekt kładzie nacisk na angażowanie uczniów w wykonywanie doświadczeń dostosowanych do ich wieku i umiejętności,
 • różnorodność technik przekazu wiedzy – na platformie e-learningowej umieszczane są różnego typu materiały (filmy, pliki audio, obrazy, quizy, krzyżówki itp.),
 • bezpośredni kontakt z naukowcami PAN – telekonferencje, lekcje on-line, wizyty w obserwatoriach dają możliwość zadawania pytań, wpływania na przebieg badań czy prowadzonego właśnie eksperymentu,
 • poznawanie różnych aspektów nauki – prowadzone są transmisje satelitarne ze stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie oraz z obserwatoriów geofizycznych w Polsce,
 • nowoczesną metodykę nauczania – w której uczeń jest nie tylko odbiorcą stosowanych przez nauczycieli metod, ale także sam poznaje swoje możliwości i style uczenia się, przez co świadomie uczestniczy w procesie uczenia.

To wszystko sprawia, że EDUSCIENCE jest projektem innowacyjnym, wychodzącym naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom polskich szkół, ich uczniów i ich nauczycieli.

Wygraj wyprawę życia z EDU-ARCTIC

Marzysz o arktycznej przygodzie? Chcesz zobaczyć, jak pracują naukowcy na dalekiej północy? Niestraszne CI łodzie, helikoptery, piesze wycieczki? Już w lipcu możesz wyjechać w „podróż życia” na Wyspy Owcze lub do Norwegii! Taką szansę daje…

Czytaj więcej

2 Krajowa Konferencja Scientix "Dobre praktyki STEM"

Serdecznie zapraszamy na 2. Krajową Konferencję Scientix „Dobre Praktyki STEM” dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, która odbędzie się w dn. 23-24.11.2018 r. w Warszawie. Zapisy właśnie ruszyły, a organizatorzy jak zwykle…

Czytaj więcej

Webinaria Scientix dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy na webinaria dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W cztery kolejne środy o godzinie 15.00 zabierzemy Państwa w podróż do świata nauki. Pokażemy ciekawe materiały do pracy z uczniami i zaprezentujemy różne sposoby…

Czytaj więcej

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej