Eduscience

Eduscience

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Raport nt. Szkół STEM w Europie to wynik analizy materiałów oraz konsultacji z czterema grupami kluczowych uczestników w nauczaniu przedmiotów STEM. Są nimi szkoły, nauczyciele przedmiotów STEM, Ministerstwa Edukacji oraz Branża STEM. Raport ten opublikowany został w ramach projektu STEM School Label, który finansowany jest ze środków programu Erasmus+ UE i zawiera on kryteria dotyczące „Szkół STEM”, które pomagają im w rozwijaniu i opracowywaniu strategii nauczania przedmiotów STEM. W szczególności ma to miejsce w obszarze nauczania, programów nauczania, oceny, pracowników, dyrektorów szkół, relacji społecznych szkoły jak i infrastruktury jaką dysponuje szkoła.

Raport z oceny metody nauczania opartej o gry – Triseum opiera się na analizie dwóch gier edukacyjnych opracowanych przez projekt Triseum, które testowane były w szkołach w pięciu krajach Europy. Obie gry miały pozytywny wpływ na poziom motywacji uczniów jak również na stopień ich zaangażowania i nabywanie przez nich wiedzy, a sami uczniowie pogłębili swoją wiedzę dotyczącą zagadnień prezentowanych w grach Triseum.

opracowano na podstawie: http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=751024

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej