Eduscience

Eduscience

Las to najlepiej wyposażona pracownia edukacyjna. Dzisiaj kilka słów o edukacji leśnej młodzieży w relacji Pana Janusza Świętonia z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu (szkoły biorącej aktywny udział w projekcie EDUSCIENCE).

Las będąc bogatym źródłem poznania świata przyrodniczego, jest najlepiej wyposażoną pracownią edukacyjną z prostym i jednocześnie tanim dostępem. Wszystkim należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego oraz podnosić świadomość w zakresie odpowiedzialnego i racjonalnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu. Łącząc nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego z zajęciami w terenie, prowadzonymi w językach polskim i angielskim chcieliśmy rozpocząć nową formę edukacji. Temu właśnie miała służyć zorganizowana przez klasę II F (w roku szkolnym 2014/15) z I Liceum Ogólnokształcącego wycieczka do pobliskiego lasu państwowego zarządzanego przez Nadleśnictwo Mielec.

Była przechadzka po lesie i obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin i zwierząt. Każdy starał się usłyszeć i zapamiętać jak najwięcej informacji na temat wpływu człowieka na środowisko. Po lesie oprowadzał młodzież leśniczy st. specjalista ds. ochrony lasu i edukacji pan Leszek Magda. Pokazał, w jaki sposób można określić wiek drzewa, przybliżył najważniejsze fakty dotyczące antropopresji na terenie kopalni piasku oraz zdradził kilka tajemnic okolicznych lasów.

Dyrektor Janusz Świętoń a jednocześnie nauczyciel geografii przeprowadził pomiar przewodnictwa elektrolitycznego wody w zbiorniku leśnym. Wynik został porównany z parametrami dla wód mineralnych (Muszynianki, Cisowianki, Piwniczanki). Ćwiczenie to pozwoliło uzmysłowić uczniom, jak w prosty sposób można dokonać wstępnego szacunku czystości wody i stopnia jej mineralizacji. W drugiej części warsztatu geograficznego młodzież ćwiczyła pomiar odległości z wykorzystaniem niwelatora oraz metodą paralaksy. W czasie ćwiczeń korzystano z przyrządów pomiarowych otrzymanych w projekcie edukacyjnym EDUSCIENCE prowadzonym przez Wydział Geofizyki PAN w Warszawie.

Wychowawca klasy, nauczycielka języka angielskiego Mariola Maj świetnie wykorzystała okazję, aby w otoczeniu natury zapoznać klasę z nowym oraz powtórzyć dotychczas poznane słownictwo maturalne dotyczące ekologii oraz środowiska naturalnego. Szczególnie zabawnym okazało się ćwiczenie słownictwa z zakresu nazw gatunków drzew znajdujących się w otoczeniu. Po raz kolejny okazało się, że nie tylko Christmas Tree znajduje się w lesie.


Tekst: Janusz Świętoń, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu


Fot. Jens Schott Knudsen, źródło: www.flickr.com

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej