Eduscience

Eduscience

Muzeum Geologiczne ING PAN w Krakowie

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk jest częścią Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.

W zbiorach znajdują się bogate kolekcje paleontologiczne, paleobotaniczne, mineralogiczne i litologiczne. Ich gromadzenie odbywa się od 1865 roku i zostało zapoczątkowane przez Komisję Fizjograficzną przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim. Obecnie zbiory muzeum są udostępniane naukowcom do badań krajowych i zagranicznych. Są także wykorzystywane do celów popularyzacyjnych, m.in. dla uczestników projektu Eduscience, dla których przygotowano następujące tematy zajęć muzealnych.

Budowa geologiczna okolic Krakowa.

Lekcja muzealna na temat budowy geologicznej Krakowa i obszaru krakowskiego z włączeniem zachodzących w różnych okresach czasu geologicznego zmian flory i fauny.

Podstawy geologii ogólnej.

Zajęcia praktyczne z rozpoznawania podstawowych grup skał, opisywania różnic między nimi oraz warunków, w jakich powstały. Uczniowie poznają podstawowe pojęcia geologiczne, takie jak: skała, minerał, uskok, zrąb, dolina, rów, platforma, płyta itp.

Podstawy paleontologii.

Ćwiczenia z rozpoznawania skamieniałości, takich jak: amonity, belemnity, małże, łodziki, ramienionogi i in. Uczniowie poznają teorie dotyczące powstania życia na Ziemi oraz podstawowe pojęcia z zakresu paleontologii.

Dzieje życia na Ziemi.

Zajęcia ćwiczeniowe pozwalające prześledzić rozwój organizmów od czasów pierwszych organizmów jednokomórkowych do powstania człowieka. Uczniowie dowiedzą się, jak powstało życie na Ziemi oraz kiedy wystąpiły wielkie wymierania w dziejach naszej planety. Poszukają także odpowiedzi na pytanie o przyczyny tych zjawisk.

Sole w przyrodzie.

Ćwiczenia pozwalające poznać podstawowe sole naturalnie występujące w przyrodzie, zrozumieć ich genezę oraz poznać zastosowanie.

Zmiany klimatu na Ziemi w czasie geologicznym.

Lekcja przeprowadzona na podstawie skał i skamieniałości znajdowanych w południowej Polsce. Uczniowie poznają podstawowe narzędzia służące do określania historii zmian klimatu na Ziemi.

Minerały.

Zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie poznają różnicę między skałą a minerałem, a także nauczą się rozpoznawać podstawowe minerały oraz opisywać ich charakterystyczne cechy.

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej