Eduscience

Internetowa platforma e-learningowa jest głównym produktem projektu EDUSCIENCE. Przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych. Daje możliwość zarówno korzystania z gotowych zasobów, przygotowanych przez naukowców Polskiej Akademii Nauk, jak również tworzenia i publikacji własnych materiałów.

Na platformie dostępne są lekcje oraz zasoby przydatne do realizacji programu nauczania z zakresu:

- edukacji matematycznej i przyrodniczej w ramach edukacji wczesnoszkolnej na I etapie kształcenia;

- matematyki i przyrody na II etapie kształcenia;

- matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Zasoby umożliwiają również prowadzenie lekcji z informatyki, zajęć komputerowych czy bloku przyroda oraz zajęć z jęz. angielskiego.

Dostępna jest po zalogowaniu pod adresem: platforma.eduscience.pl

Szkoły, które chcą nieodpłatnie korzystać z platformy, powinny się zarejestrować na stronie internetowej platformy, potwierdzając tym samym chęć nieodpłatnego z niej korzystania. Po wpisaniu numeru REGON szkoły, na adres mailowy podany w Systemie Informacji Oświatowej zostanie przesłany link aktywacyjny umożliwiający dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy. Przedstawiciel szkoły po zarejestrowaniu szkoły uzyska dostęp do panelu administracyjnego, w którym może udostępnić zasoby i narzędzia platformy nauczycielom i uczniom danej szkoły. Procedura rejestracji szkół na stronie platformy jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa, ale jest prosta i nieuciążliwa.

Innowacyjność rozwiązania

Oprócz oferowania treści stricte dydaktycznych, platforma stwarza możliwość urozmaicenia procesu dydaktycznego. Uczniowie mogą aktywnie rozwiązywać zadania, korzystać z materiałów interaktywnych oraz odpowiadać na pytania testowe wyświetlone w postaci atrakcyjnych gier.

W zasobach dostępne są gotowe zestawy pytań, które nauczyciel może modyfikować i uzupełniać. Może je również przygotować samodzielnie, dostosowując do swojego tematu bądź indywidualnych potrzeb uczniów, a następnie wyświetlić na lekcji z wykorzystaniem 12 typów gier dostosowanych do wieku uczniów.

Platforma została również wyposażona w bogate narzędzia do tworzenia materiałów interaktywnych, co jest dużym novum, bo daje nauczycielom możliwość samodzielnego tworzenia krzyżówek, materiałów do wskazywania obiektów, łączenia pojęć lub grafik, czy tworzenia puzzli, do których potrzebna jest wyłącznie fotografia lub grafika.

Niespotykanym dotąd rozwiązaniem jest możliwość korzystania w ramach platformy z programów nauczania, przygotowanych już wcześniej w projekcie, jak i na bieżąco tworzonych przez innych nauczycieli z całej Polski. Programy zawierają bezpośrednie odniesienia do zasobów zgromadzonych na platformie, co ułatwia realizację programu w oparciu o zasoby projektowe. Ponadto przygotowano narzędzie – edytor programów nauczania, który pozwala na szybkie i proste stworzenie własnego programu nauczania przez nauczyciela.

Trzecim obok zasobów i programów nauczania rodzajem materiałów dla nauczycieli jest obudowa metodyczna. Na platformie znajdują się cztery poradniki zawierające metody skutecznego nauczania, wypracowane w partnerstwie ponadnarodowym, przygotowane na każdy etap edukacyjny. Ponadto platforma zawiera również wskazówki dla uczniów i rodziców - też w podziale na etapy edukacyjne - oraz wykłady partnera ponadnarodowego Colina Rose’a, eksperta z Wielkiej Brytanii w dziedzinie edukacji, które są dostępne w postaci plików filmowych.

Projekt EDUSCIENCE łączy świat nauki i edukacji. Dlatego ważnym elementem platformy jest możliwość uczestniczenia w internetowych spotkaniach z naukowcami. Pracownicy instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowują transmisje w formie lekcji, w których można wziąć udział poprzez platformę. W czasie takich spotkań z naukowcami można zadawać pytania, przeprowadzać proponowane przez nich doświadczenia, czy rozwiązywać zadania. Oferta transmisji proponowanych przez naukowców jest bardzo bogata. Ponadto istnieje możliwość umówienia się na spotkania organizowane dla danej klasy.

Każdy z dydaktyków pracujących w projekcie posiada swój profil na platformie (zakładka „Dydaktycy”), dzięki czemu można sprawdzić, czym zajmuje się na co dzień, jakiego typu zagadnienia może zaproponować w ramach lekcji i o co można go zapytać, jeżeli klasa zamówi takie spotkanie. Aby umówić spotkanie online należy skorzystać z przycisku „Zamów dyżur” znajdującego się w indywidualnych profilach dydaktyków.

Platformę EDUSCIENCE jedni cenią za to, że mogą korzystać z bogatej bazy przygotowanych wcześniej materiałów, inni natomiast za swobodę działania, jaką im daje. Oprócz tworzenia własnych quizów, materiałów interaktywnych czy dodawania zasobów, platforma stwarza możliwości organizowania klasy, dodawania kont uczniów i udostępniania im pojedynczych materiałów, jak również całych lekcji. Takie możliwości mogą zrewolucjonizować pracę np. z uczniem chorym, który znaczną część roku szkolnego przebywa w domu. Dzięki dostępowi do platformy może korzystać z tych samych zasobów, filmów i zadań, co jego koledzy z klasy.

Chętnie wykorzystywaną przez nauczycieli formą pracy z platformą jest zadawanie uczniom poleceń i prac domowych. Dzięki platformie szybko otrzymują informację zwrotną na temat tego, jak uczniowie takie zadania wykonali.

 

Funkcjonalności platformy

Dla użytkowników zalogowanych na platformie, posiadających uprawnienia nauczyciela, dostępne są następujące zakładki:

·      Strona główna – znajdują się na niej odnośniki do najaktualniejszych wydarzeń związanych z Projektem, aktualności z portalu, zaproszenia na festiwale, konferencje itp. oraz statystyki platformy.

·      Zasoby – przez tę zakładkę możliwy jest dostęp do bogatej bazy materiałów przygotowanych zarówno przez naukowców, jak również wszystkich nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Dzięki wyszukiwarce można w prosty sposób uzyskać dostęp do zasobów. Wyszukiwanie ułatwia możliwość wyboru konkretnego typu zasobu spośród takich jak: lekcja, obraz, film, dźwięk, tekst, zestaw pytań, pokaz slajdów, materiał interaktywny, wykres, zbiór zasobów, krzyżówka, plik, doświadczenie. Można także wybrać konkretny przedmiot i etap edukacyjny. Dzięki tej zakładce możliwe jest także tworzenie i organizowanie własnych zasobów. Tu także możliwe jest zgłoszenie błędu (np. o charakterze merytorycznym, graficznym czy dotyczącym praw autorskich) do materiału innego użytkownika. Ponadto w podzakładce „zapotrzebowanie na zasoby” można zgłosić prośbę o utworzenie zasobu z danego przedmiotu, na konkretny temat. Zakładka ta może być wykorzystana jako forum wymiany materiałów dla nauczycieli.

·      Dydaktycy – to zakładka prezentująca osoby prowadzące zajęcia w ramach projektu. W tym miejscu można znaleźć informacje o ich zainteresowaniach naukowych, proponowanych tematach lekcji, o polecanych przez nich zasobach, a także umówić się na transmisję online.

·      Słownik – daje możliwość odnalezienia popularnych wyrażeń związanych z tematyką matematyczno-przyrodniczą wraz z możliwością odsłuchania ich angielskiego brzmienia. Nagrania zostały przygotowane przez native speakera.

·      Uczniowie – dzięki tej zakładce możliwe jest organizowanie własnych klas na platformie, kontakt z uczniami, udostępnianie i analiza testów dla klasy.

·      Transmisje wideo – zakładka umożliwiająca wzięcie udziału w transmisjach organizowanych przez naukowców. Możliwe jest również prowadzenie transmisji przez nauczycieli, np. w formie lekcji pokazowych. Można tu również znaleźć dodatkowe informacje od naukowców dotyczące materiałów, które warto przygotować na transmisję lub zasobów uzupełniających, które można dodatkowo zrealizować z uczniami lub zadać jako pracę domową po transmisji.

·      Lekcje – w tym miejscu na platformie nauczyciel może organizować własne lekcje. Może stworzyć ich bazę, udostępnić je uczniom, opublikować dla innych użytkowników platformy. Tu znajduje się także edytor lekcji – intuicyjne narzędzie do tworzenia lekcji (scenariusz lekcji wraz z zasobami ułożonymi w kolejności, w jakiej nauczyciel planuje je wyświetlić).

·      Programy nauczania – dostęp do programów nauczania przygotowanych w taki sposób, aby ich realizacja była możliwa w oparciu o platformę. Programy zawierają cele, sposoby realizacji oraz treści nauczania, ale również posiadają przypisane zasoby, które są dostępne na platformie. Zatem realizując program nauczania można jednocześnie w prosty sposób sięgnąć do gotowych materiałów przypisanych do treści bez konieczności szukania ich poprzez wyszukiwarkę. Platforma została wyposażona w nowoczesne i wygodne narzędzie umożliwiające szybkie stworzenie własnego programu nauczania i przypisania do niego zasobów odpowiadających treściom uwzględnionym w programie.

·      Zakładki: Mapy myśli i Notatki – wygodne narzędzia do tworzenia map mentalnych oraz przygotowania prostych notatek tekstowych.

·      Metodyka – to specjalna zakładka przygotowana z myślą o nauczycielach chcących wdrażać do procesu edukacyjnego nowoczesne rozwiązania przygotowane przez specjalistów ds. metodyki, w tym wybitnego psychologa brytyjskiego, Colina Rose’a. W tej zakładce znajdują się interaktywne poradniki metodyczne dla każdego etapu edukacyjnego, jak również narzędzia diagnostyczne dla uczniów i ich rodziców oraz wykłady Colina Rose’a przygotowane w formie materiałów wideo. Szerzej wsparcie metodyczne opisano w załączniku 3.1.

·      Pomoc - w tej zakładce znajdą Państwo szczegółową instrukcję obsługi platformy, filmy instruktażowe ułatwiające korzystanie z tego narzędzia, kontakt z pomocą techniczną, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (44). Pytania podzielono na kategorie: logowanie (2 pytania), ogólne (7), prawo autorskie (7), zasoby (8), gry (1), lekcje (3), transmisje video (6), mapy myśli (1), programy nauczania (2), opcje administratora szkoły (7).

 

Zasoby dydaktyczne

W ramach projektu przygotowano bogatą bazę materiałów dydaktycznych różnego typu dla czterech etapów edukacyjnych. Na platformie znajduje się obecnie ok. 15 tys. materiałów, z czego ok. 6 tys. to materiały przygotowane przez pracowników projektu. Wybrane materiały (materiały własne oraz niektóre materiały pozostałych użytkowników) posiadają symbol potwierdzający zatwierdzenie ich przez metodyków projektu.

 

Na platformie dostępne są zasoby różnego typu:

1)      Lekcja – forma pokazu stosująca zawarte w platformie zasoby merytoryczne.

2)      Obraz – zdjęcia, grafiki, obrazy figur geometrycznych, schematy itp.

3)      Film – materiał video dotyczący np. danego doświadczenia; animacja komputerowa lub prezentacja z programu PowerPoint wraz z efektami przejścia zapisana w formacie filmu.

4)      Dźwięk – wczytanie pliku dźwiękowego, możliwość nagrania dźwięku przez nauczyciela bezpośrednio na platformie.

5)      Tekst – formatowany tekst dotyczący danego zagadnienia. Formatowanie tekstu odbywa się dzięki wbudowanemu edytorowi.

6)      Zestaw pytań – zestaw pytań i odpowiedzi, które mogą być wyświetlone w postaci jednej z 12 dostępnych na platformie gier edukacyjnych.

7)      Pokaz slajdów – pokaz slajdów utworzony z plików w formacie JPG lub PNG. Może być również wczytany w formie zdjęć z programu PowerPoint (bez efektów animacyjnych oraz efektów przejścia pomiędzy slajdami).

8)      Materiał interaktywny – narzędzia platformy umożliwiają stworzenie 4 rodzajów materiałów interaktywnych: „opis”, „wskazywanie obiektu”, „kolejność” oraz „przeciąganie obiektów” (szczegółowy opis znajduje się w instrukcji obsługi platformy).

9)      Wykres – grafika przedstawiona w formie osi XY. Dana oś po zaimportowaniu do lekcji może być modyfikowana przez nauczyciela.

10)  Zbiór zasobów – dowolne połączenie pojedynczych zasobów w jeden tematyczny zbiór, ułatwiający nauczycielom wybór materiałów do danego tematu.

11)  Krzyżówka – plansza pozwalająca na zbudowanie dowolnej krzyżówki i wybranie z niej liter potrzebnych do ułożenia hasła. Na platformie oprócz udostępnienia gotowych krzyżówek (569 sztuk), przygotowano narzędzie do szybkiego tworzenia własnych krzyżówek przez nauczycieli.

12)  Plik – dowolny format pliku będący zasobem, np. karta pracy, wycinanki, ćwiczenia.

13)  Doświadczenie – typ zasobu, który opisuje procedurę wykonania doświadczenia naukowego.