Eduscience

Dla szkół ponadgimnazjalnych założono etap kształcenia manualnego i technicznego niezbędnego dla rozwijania dalej umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych.

Dla monitorowania zjawisk wykorzystane zostaną metody i urządzenia pomiarowe spełniające podstawowe wymogi stawiane w systemach monitoringu środowiska. Oprócz pomiarów bezpośrednich wykorzystane zostaną tu także dane z automatycznego zapisu, który pozwoli uczniom na określenie tendencji i kierunku zmian mierzonych parametrów meteorologicznych.

Porównanie własnych wyników z wynikami umieszczonymi na platformie Eduscience przez inne szkoły, a także korzystanie z danych (np. internetowych) z innych systemów monitoringu będzie podstawą do kojarzenia wielu faktów i próbą prognozowania zmian, jakie mogą nastąpić w otaczającym środowisku.

Elementami dla takiego monitoringu winno być codzienne określenie podstawowych warunków meteorologicznych:

 • pomiar temperatury powietrza (średniej, maksymalnej i minimalnej) według przyjętego jednego standardu,
 • pomiar temperatury przy gruncie,
 • określenie prędkości i kierunku wiatru,
 • zanotowanie rodzaju i wielkości opadu atmosferycznego,
 • zebranie do miski opadu atmosferycznego oraz określenie jego stopnia zanieczyszczenia przy pomocy przyrządów (pH-metr, konduktometr),
 • pomiar grubości i zapasu wody w występującej pokrywie śnieżnej,
 • jeśli w okolicy szkoły znajduje się zbiornik wodny lub ciek, można wykonać test jakości wody w zakresie temperatury, pH, rozpuszczonych soli i zanieczyszczeń i zawartości tlenu.
Monitoring powinien również nawiązywać do elementów otaczającej przyrody żywej:
 • zanotowanie przylotu lub odlotu bądź przelotów poszczególnych gatunków ptaków na wybranym poligonie (obszarze) testowym,
 • porównanie zakwitu wybranych roślin w zależności od lokalizacji (w obszarze zabudowanym i otwartym),
 • okres występowania i wielkość inwazji chrabąszczy i szerszeni,
 • powiązanie obserwowanych w okolicy zbiorów owoców, warzyw i produktów rolnych z ich cenami w handlu.

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej