Eduscience

Dla gimnazjum proponuje się, aby uczniowie przyzwyczaili się do wykonywania stałych obowiązków w sposób systematyczny nawet w dni wolne od zajęć. Zaobserwowane i zanotowane zjawiska oraz pomierzone i przekazywane dalej wartości na platformę Eduscience muszą być zweryfikowane i przedstawiane jako wartości średnie z pomiarów wykonanych przez różnych uczniów. Wiarygodność każdego wyniku powinna być określona po analizie błędów, jakie mogły zostać popełnione w trakcie pomiarów. Wymagana będzie tu również osobista odpowiedzialność za powierzone zadanie lub pełnienie tzw. dyżuru obserwatora.

Porównanie własnych wyników z wynikami umieszczonymi na platformie Eduscience przez inne szkoły może być podstawą do kojarzenia wielu faktów i pierwszą próbą prognozowania zmian, jakie mogą nastąpić w środowisku z bezpośredniego otoczenia.

Elementami dla takiego monitoringu winno być codzienne określenie podstawowych warunków meteorologicznych:

  • pomiar temperatury powietrza (średniej, maksymalnej i minimalnej) według przyjętego jednego standardu,
  • określenie prędkości i kierunku wiatru,
  • zanotowanie rodzaju i pomiar wielkości opadu atmosferycznego,
  • zebranie do miski opadu atmosferycznego, jeśli taki występuje oraz określenie jego stopnia zanieczyszczenia przy pomocy dwóch wskaźników (testów) barwnych (np. zakwaszenia i rozpuszczonych w nim substancji pyłowych),
  • zmierzenie grubości występującej pokrywy śnieżnej oraz pomiar jej gęstości przy pomocy specjalnej wagi,
  • jeśli w okolicy szkoły znajduje się zbiornik wodny lub ciek, można wykonać test jakości wody podobnie jak dla opadu.

Monitoring powinien również nawiązywać do elementów otaczającej przyrody żywej:

  • zanotowanie przelotów ptaków wędrownych,
  • zakwit kwiatów (przebiśniegi, magnolie, maki polne, lipy oraz na powierzchni zbiorników wodnych),
  • okres występowania dokuczliwych os,
  • obserwowane w okolicy zbiory truskawek, czereśni, grzybów i winogron,