Eduscience

Eduscience

Pokażmy, jak polscy nauczyciele uczą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, jakie metody stosują, z jakich sprzętów i środków dydaktycznych korzystają. Jak się rozwijają, a czego im brakuje? Dołączmy do ogólnoeuropejskiej ankiety nauczycielskiej!

Zapraszamy do udziału w nauczycielskiej ankiecie dotyczącej praktyk edukacyjnych STEM, wspieranej przez Scientix. Jej celem jest  zebranie ogólnoeuropejskich informacji na temat sposobu, w jaki nauczyciele STEM w szkołach podstawowych i średnich (z uczniami w wieku od 10 do 19 lat) organizują swoje nauczanie, w tym, które metody i zasoby wykorzystują, i w jakim stopniu TIK są zintegrowane z procesami nauczania.

Kwestionariusz jest dostępny w 25 językach, w tym po polsku, na stronie: http://www.scientix.eu/observatory/stem-education-practices.

Kwestionariusz jest częścią opracowania na temat polityk i praktyk w Europie w zakresie edukacji STEM, zleconego przez Texas Instruments i opracowanego przez European Schoolnet we współpracy z Deloitte. Pozwoli na uzyskanie kompleksowego przeglądu praktyk pedagogicznych STEM w ponad 25 krajach i na wniesienie wkładu w debatę na temat edukacji i szkolenia w STEM, bazując na konkretnych danych na temat nauczania przedmiotów STEM w całej Europie.

Wyniki badania zostaną udostępnione online przed końcem 2018 r. w Obserwatorium Scientix.

Ankieta będzie dostępna do 18 lipca 2018 r. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 20 minut.

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej