Eduscience

Eduscience

Trójmorski Wierch to góra, z której w kierunku południowo-zachodnim wody płyną do Morza Północnego, w kierunku południowo-wschodnim – do Morza Czarnego, a w północnym – do Morza Bałtyckiego. Jak to możliwe?

Trójmorski Wierch leży w Sudetach Wschodnich, w Masywie Śnieżnika. Szczyt ma wysokość 1145 m n.p.m. Na nim zbiegają się trzy działy wodne*, stanowiące granice między zlewiskami** trzech mórz: Morza Północnego, Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego.

Co to oznacza? Woda roztopowa albo deszczowa płynąca z Trójmorskiego Wierchu, w zależności po której stronie góry się znajduje, zasila rzeki płynące do różnych mórz. I tak (spójrzmy na mapę topograficzną):

  • wody z południowo-zachodniego zbocza Trójmorskiego Wierchu zasilą potok Lipka (Lipkowský potok), który jest dopływem Orlicy, a ten z kolei Łaby, która uchodzi do Morza Północnego;
  • wody ze wschodniego i południowo-wschodniego zbocza zasilą Morawę, która jest dopływem Dunaju, uchodzącego do Morza Czarnego;
  • a wody z północnego i północno-zachodniego zbocza góry zasilą liczne, niewielkie potoki, będące dopływami Nysy Kłodzkiej, która uchodzi do Odry, a ta z kolei do Morza Bałtyckiego. 

Do 1946 roku Trójmorski Wierch nazywał się inaczej. Polacy mówili na niego – Klepacz, Niemcy –lappersteine (czyt. klapersztajne), a Czesi – Klepáč. Czeska nazwa funkcjonuje nadal. Obecną polską nazwę, zgodną z charakterem tej góry, nadał jej w 1946 roku Mieczysław Orłowicz, który był wielkim popularyzatorem turystyki, szczególnie górskiej i autorem około stu przewodników.

Trójmorski Wierch to jedno z sześciu miejsc w Europie, w którym zbiegają się granice trzech działów wodnych, stanowiących granice między różnymi morzami. Na mapie działów wodnych Europy (znajdującej się w galerii) łatwo odszukać pozostałe takie miejsca. W których górach one leżą, dorzecza*** których rzek rozdzielają i do których mórz wpływają te rzeki? Zadanie może wymagać użycia atlasu z mapą fizyczną Europy, załączona mapa działów wodnych ma bowiem nazwy zapisane po niemiecku.

 

Tekst: Leopold Stempowski, Anna Ostrowska

 

* Dział wodny – granica między obszarami, z których wody są odprowadzane do różnych rzek (czyli granica między dorzeczami) lub różnych mórz (czyli między zlewiskami).

** Zlewisko – obszar lądu, z którego wody płyną do jednego zbiornika wodnego (morza, jeziora).

*** Dorzecze – obszar lądu, z którego wody płyną do jednej rzeki.

Galeria zdjęć

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej