Eduscience

Eduscience

Naukowcy od stuleci zastanawiają się ile lat ma Ziemia

Stworzenie świata nastąpiło 22 października 4004 r. p.n.e., o godzinie 8 wieczorem – tak jeszcze w połowie XVII wieku głosił arcybiskup James Ussher, irlandzki duchowny, który wyliczył tę datę, biorąc pod uwagę wiek patriarchów ze Starego Testamentu oraz inne szczegóły biblijne. Współcześnie stosuje się już inne metody datowania wieku Ziemi.

            Teorię Usshera podważył już sto lat później szkocki przyrodnik James Hutton, który twierdził, że formowanie się pasm górskich i erozja dolin rzecznych musiała trwać miliony, a nie tysiące lat. Jednak dopiero odkrycie zjawiska radioaktywności, dokonane w 1896 r. przez francuskiego fizyka Antoine'a Henriego Becquerela, pozwoliło uczonym na dokładne ustalenie wieku Ziemi.

           Obecnie uczeni są zgodni, że skorupa ziemska powstała około 4.7 mld lat temu. Obliczenie było możliwe dzięki zbadaniu stopnia rozpadu różnych radioaktywnych minerałów.


           Gdy lawa wulkaniczna stygnie i twardnieje, powstają nowe skały, we wnętrzu których zostają ukryte pierwiastki radioaktywne. Pierwiastki te ulegają rozpadowi w ściśle określonym czasie, zwanym "okresem połowicznego lub promieniotwórczego rozpadu". Jest to czas w którym pierwiastek traci połowę swej radioaktywności. Mierząc zawartość dowolnego pierwiastka radioaktywnego w próbce skalnej, można posłużyć się jego rozpadem jak zegarkiem, który zaczął chodzić w chwili powstania skały.

         Ważny jest stosunek między ilością pierwiastka, a ilością substancji, w którą ten pierwiastek się zamienia. Im starsza skała, tym mniej minerałów radioaktywnych zawiera.

         W badaniach próbek można korzystać z kilku systemów ich datowania. Popularne jest mierzenie stopnia rozkładu radioaktywnego potasu-40, którego okres promieniotwórczego rozkładu wynosi 11.9 mld lat. Często też jako wskaźnika używa się uranu, bowiem rozpad promieniotwórczego izotopu uranu i postanie stabilnego izotopu ołowiu trwa 4,5 mld lat.

          Tak więc wiek Ziemi jest w przybliżeniu równy okresowi połowicznego rozkładu uranu.


Autor: Dariusz Lemański

Dołącz do projektu polarnego dla szkół

Drodzy Nauczyciele, mamy dla Was i dla Waszych szkół kolejną projektową propozycję Projekt EDU-ARCTIC2 oferuje ciekawe pakiety, z którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod Waszym okiem, a także webinaria polarne i filmy 360 stopni…

Czytaj więcej