Eduscience

Eduscience

"Współczesne dzieci nazywane są dziećmi sieci, czyli tzw. sieciakami, pokoleniem „kopiuj-wklej”, pokoleniem Google’a bądź Internetu, pokoleniem kciuka, czy też (...) „urodzonymi z myszką w ręku”. Nazwy te wyraźnie wskazują na silnie zanurzenie młodego pokolenia w świecie mediów, głównie Internetu, choć wczesne dzieciństwo jest raczej telewizyjne niż komputerowe. Z pewnością dzisiejsze młode pokolenie jest pierwszym pokoleniem homo mediens." Prof. Janusz Morbitzer

Realizując Projekt Eduscience w pracy ze swoimi uczniami, warto korzystać z ogromnych zasobów internetowych, które dostarczają dzieciom nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim dobrej zabawy. Młode pokolenie jest bardzo zainteresowane pracą z multimediami, co można traktować jako znakomitą okazję do wskazania im wartościowych i interesujących portali edukacyjnych. Strony takie są równocześnie doskonałym źródłem wiedzy, pomysłów, rozwiązań metodycznych dla nauczycieli, którzy przygotowują lekcje dla swoich podopiecznych. Projekt Eduscience zajmuje się szerzeniem wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, dlatego zaprezentuję podstawowe informacje o kilku portalach dotyczących nauk przyrodniczych.

Strona Ministerstwa Środowiska http://dzieci.mos.gov.pl/

Grupa docelowa: dzieci w wieku 3-11 lat oraz nauczyciele. Głównym celem jest edukacja dzieci przez zabawę. Zając Maurycy wprowadza dzieci w ekoświat. Ten serwis to znakomite źródło informacji i pomysłów dla rodziców i nauczycieli na wprowadzenie ekotreści w życie codzienne i zajęcia szkolne.Interaktywna strona do zdobywania wiedzy o przeszłości www.archeodzieciaki.pl

Grupa docelowa: dzieci w wieku 3-12 lat oraz nauczyciele i rodzice. Strona ma na celu wyjaśnienie w przejrzysty i przyswajalny sposób skomplikowanych procesów twórczych czy metod badawczych wykorzystywanych w pracy przez archeologów (m.in.: transformację osad i osiedli ludzkich, zmiany środowiska naturalnego).

 

Strona Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków - www.otopjunior.org.pl

Serwis przeznaczony dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli . Wprowadza użytkowników
w świat ptaków, poprzez gry, układanki, quizy, malowanki. Zachęca do udziału w wielu akcjach, np. „Europejski Dzień Ptaków”, „Światowy Dzień Ptaków Wędrownych”, „Spring Alive” i wiele innych.


Serwis internetowy Lasów Państwowych www.erys.pl

Serwis przeznaczony dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Upowszechnia wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Treści w serwisach są dostosowane do różnych grup odbiorców. Przewodnikiem po lesie jest Ryś Eryś, który proponuje dzieciom i młodzieży różnorodne gry i zabawy, prezentacje multimedialne, multimedialną encyklopedię leśną  „Leśnotekę”, konkursy, blogi, galerię i forum. Nauczyciele znajdą tu scenariusze zajęć, oparte na treściach wortalu.