Eduscience

Propozycja 4.Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków


Skorupa ziemska - mozaika minerałów i skał

Czas trwania: 90 minut

Zewnętrza część Ziemi – skorupa ziemska to fascynująca mozaika różnorodnych minerałów i skał odznaczających się różnymi barwami i właściwościami, powstałych w bardzo różnych strefach klimatycznych i tektonicznych. Celem zajęć w Muzeum Geologicznym ING PAN w Krakowie będzie przybliżenie uczestnikom metod, którymi posługują się geolodzy w celu rozpoznania pochodzenia badanych skał. Zajęcia będą dotyczyć budowy geologicznej okolic Krakowa oraz jego pozycji na tle wielkich struktur geologicznych Europy w chwili obecnej i w przeszłości geologicznej, a także poznania historii zmian wyglądu, klimatu i życia na naszej planecie od 650 mln lat temu do teraźniejszości. Uzupełnieniem zajęć muzealnych może być wycieczka terenowa prowadzona przez geologa, pracownika krakowskiego Muzeum Geologicznego ING PAN. Uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch propozycji:

 • spacer szlakiem kamiennych zabytków Krakowa;
 • wędrówka szlakiem krakowskich kamieniołomów i odsłonięć skalnych.

Polski Dom pod Biegunem

Czas trwania: 30 minut

Polski Dom pod Biegunem – takim mianem polarnicy określają Polską Stację Polarną Hornsund na Spitsbergenie. Powstała ona dzięki determinacji pracowników Polskiej Akademii Nauk. Każdego roku naukowcy spędzają w niej długie miesiące, aby prowadzić badania. Uczestnicy wycieczki do Krakowa będą mieli okazję spotkać się z uczestniczką wypraw polarnych, Dagmarą Bożek-Andryszczak, która w barwny sposób opowie m.in. o tym, jaki klimat panuje w Arktyce, jakie rośliny tam występują oraz w jaki sposób zwierzęta przystosowały się do trudnych warunków arktycznej zimy i nocy polarnej.

Spotkanie z polarnikiem będzie także doskonałą okazją do zadania pytań o tak podstawowe rzeczy związane z życiem w stacji, jak np. czy na Spitsbergenie można rozmawiać przez telefon komórkowy, co to jest krótkofalówka, po co ubiera się raki, dlaczego naukowcy wychodząc w teren nie rozstają się z bronią palną.

Wycieczka szlakiem kamiennych zabytków Krakowa

Czas trwania: 70-90 minut

Wycieczka szlakiem kamiennych zabytków Krakowa będzie miała za zadanie zwrócenie uwagi na materiały skalne wykorzystane przy budowie budynków, a także pomników i innych elementów Starego Miasta w Krakowie. Zazwyczaj miasta zabytkowe zwiedza się nie zwracając uwagi na to, z czego poszczególne budowle są tak naprawdę stworzone i co w wykorzystanym materiale można dostrzec. Niejednokrotnie są to niezwykłe skały zawierające dużą ilość pięknie ukazanych skamieniałości, czy minerały, które na co dzień nie są spotykane. Wycieczka pokaże, jak bardzo ważna jest spostrzegawczość przy oglądaniu i zwiedzaniu zabytków kultury. Podczas wycieczki będą omówione następujące zagadnienia:

 • skały wykorzystywane dawniej w budownictwie;
 • rozpoznawanie podstawowych skał w terenie;
 • wpływ środowiska na erozję skał używanych w budownictwie;
 • najpopularniejsze skamieniałości i minerały w materiałach budowlanych.

Trasa wycieczki: Collegium Novum, plac Mariacki, kościół św. Wojciecha, plac św. Marii Magdaleny, kościół św. Piotra i Pawła.

Wycieczka geologiczna szlakiem kamieniołomów Krakowa

Czas trwania: 90 minut

Na terenie Krakowa znajduje się wiele starych kamieniołomów, które obecnie nie są już eksploatowane. Pozwalają natomiast dowiedzieć się więcej na temat budowy geologicznej obszaru, na którym znajduje się miasto.

Jednym z bardziej znanych kamieniołomów jest Bonarka. Utworzono w nim rezerwat przyrody nieożywionej. Można w nim obserwować skały różnego wieku oraz struktury geologiczne - uskoki i platformy abrazyjne, czyli zachowany skalisty brzeg morski.

Drugim bardzo znanym kamieniołomem jest Zakrzówek, który wchodzi w skład Parku Skały Twardowskiego. Na terenie parku znajdują się również struktury geologiczne typu tektonicznego oraz formy krasowe, a wśród nich Jaskinia Twardowskiego.

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas wycieczki:

 • sedymentacja skał osadowych,
 • środowisko powstawania skał,
 • powstawanie uskoków i zrębów tektonicznych,
 • platforma abrazyjna,
 • zjawiska krasowe.

Propozycja zajęć uzupełniających do realizacji na koszt szkoły

Ojcowski Park Narodowy
Ojców 9, 32-045 Sułoszowa

Położony na terenie województwa małopolskiego Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce. Obejmuje fragmenty dolin Prądnika i Sąspołowskiej. Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego przez wycieczki zorganizowane jest możliwe wyłącznie pod opieką licencjonowanego przewodnika. W zależności od wieku i kondycji uczestników można wybrać jedną z trzech ścieżek dydaktycznych.

Centrum Edukacyjno-Muzealne Ojcowskiego Parku Narodowego

Zwiedzanie muzeum przyrodniczego w Ojcowie pomaga zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie parku narodowego. Dzięki nowoczesnej formie prezentacji potrafi trafić ze swoim przekazem do uczniów w każdym wieku. Zwiedzanie ekspozycji rozpoczyna się od obejrzenia filmu w technologii 3D.