Eduscience

The developed final product is a new and unique solution. It consists of several elements:

1.    the e-learning platform,
2.    the popular science website (www.eduscience.pl),
3.    methodological support for teachers and students,
4.    program of didactic excursions to geophysical observatories and institutes of Polish Academy of Sciences,
5.    environmental monitoring.

Pupils attending schools all over Poland are the target audience.
During the testing phase more than 5000 students and more than 1000 teachers were involved.

Zegarmistrzowie języka

Postrzeganie czasu jest dla funkcjonowania ludzkiego umysłu kluczowe. Jego zaburzenie powoduje trudności np. w komunikacji językowej. Prowadzone przez nas badania pokazują, jak można naprawić zepsuty „zegar neuronalny” u osób z trudnościami…

Czytaj więcej

Co ma tundra do dwutlenku węgla?

Tundra to przykład biomu, czyli obszaru o określonym świecie roślinnym i zwierzęcym w danej strefie klimatycznej. Występuje głównie na półkuli północnej na obszarze Arktyki i pokrywa ok. 20% powierzchni Ziemi.

Czytaj więcej