Eduscience

Eduscience

17 listopada 2011 roku odbyła się w Warszawie konferencja – targi „Innowacje w praktyce” zorganizowana przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich. Projekt Eduscience został zaproszony przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia do prezentacji projektu jako jeden z 14 projektów innowacyjnych w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe.

Łącznie prezentowanych na targach było 28 projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej wytypowanych przez Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące II stopnia. Realizatorzy projektów, mieli szansę na zaprezentowanie swoich dokonań, a także wymianę informacji oraz dotarcie do osób, które mogą pomóc we włączaniu opracowanych przez nich rozwiązań do głównego nurtu polityki i praktyki.

Impreza zgromadziła prawie 170 uczestników - przedstawicieli instytucji i organizacji zainteresowanych kwestiami innowacyjności oraz współpracy ponadnarodowej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, m.in. reprezentantów Instytucji Pośredniczących, Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, członków Sieci Tematycznych oraz beneficjentów projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej, a także potencjalnych użytkowników produktów wypracowanych w ramach projektów.

 

Wystąpienia podczas konferencji podzielono na trzy części, dotyczące: strategii wdrażania projektu innowacyjnego w ramach PO KL, walidacji produktu finalnego oraz upowszechniania i mainstreamingu. Swoimi doświadczeniami na temat tych zagadnień dzielili się z uczestnikami konferencji eksperci (w tym eksperci zagraniczni), praktycy i beneficjenci. Wśród prelegentów byli m.in. Dorota Bortnowska − Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS  w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Lloyd Broad z Birmingham City Council (Wielka Brytania), dr Bartosz Grucza ze Szkoły Głównej Handlowej, dr Paweł Syty, przedstawiciel realizowanego projektu innowacyjnego pt. „e-Doświadczenia w fizyce”(Politechnika Gdańska) oraz Ireneusz Chrząścik z projektu „Chemia − wiem, umiem, rozumiem” (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). 

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej