Eduscience

Eduscience

niedźwiedź Eduscience

Zapraszamy urzędy miast do współpracy przy organizacji festiwali nauki w ramach projektu Eduscience. W trakcie trwania projektu zorganizujemy 12 dwudniowych imprez (piątek-sobota) z podziałem na część warsztatową (dla 1 klasy biorącej udział w projekcie) i część ogólnodostępną (dla mieszkańców miasta).

Projekt kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Zaplanowano także zajęcia lekcyjne w obserwatoriach w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku i Świdrze oraz w obserwatoriach i Instytutach PAN zrzeszonych w Centrum GEOPLANET. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odbędzie się na statku Horyzont II, gdzie uczniowie będą mieli niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką. Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie jest w stanie zapewnić tak „żywego” i fascynującego poznawania świata science.

Część warsztatowa przewidziana jest na około 3 godziny, podczas której przewidziana jest sesja konkursowa z nagrodami dla uczestników spotkania. W podziale na 3 grupy po około 10 osób w każdej z nich. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą mieli zorganizowane spotkanie integracyjne w zależności od warunków atmosferycznych będzie to ognisko (niezbędne jest bezpieczne miejsce na ognisko) lub bufet na sali (może być wyodrębnione miejsce na sali wykładowej lub oddzielne pomieszczenie).

Część ogólnodostępna organizowana jest w plenerze i przewidziana jest na około 6 godzin. Niezbędne jest miejsce z okablowaniem gdzie będzie można ustawić scenę główną oraz około 5 namiotów pobocznych. W każdym z namiotów będzie się działo co innego zgodnie z agendą, o czym będzie informować konferansjer. Scena główna będzie wykorzystywana zarówno przez wykładowców z Instytutu Geofizyki PAN jak i przez gości zaproszonych przez urząd miasta. Przewidywane tematy podczas imprezy sobotniej:

  • fizyka atmosfery: pogoda, energia słoneczna
  • magnetyzm ziemski: pole magnetyczne, bieguny magnetyczne
  • badania kosmiczne: teledetekcja satelitarna
  • sejsmologia: teoria falowa, trzęsienia ziemi, tsunami
  • hydrologia: obieg wody, morskie ekosystemy, chemia morza
  • biologia medyczna: komórki człowieka, fizjologia zwierząt

Zaproszenie kierujemy do mniejszych miast powiatowych (do 50.000 tys. mieszkańców), czyli takich gdzie uczniowie mają utrudniony dostęp do imprez naukowych. Ze strony urzędu miasta liczymy na wsparcie w zakresie zabezpieczenia służb ochronnych (policja lub straż miejska, straż pożarna i pogotowie), służb porządkowych oraz wsparcia promocyjno-medialne. Oczekujemy również pomocy przy wyborze miejsca na Festiwal.

Zapraszamy zainteresowane Urzędy do przesyłania zgłoszeń na adres: festiwale@eduscience.pl do 31 sierpnia 2011 roku.

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej